Reunification Express Train

Ha Noi - Saigon

Timetable for passenger trains on Ha Noi - Ho Chi Minh city railway line
(trains named SE1, SE3, SE5, TN3, TN5, TN7, TN9, Đ1, SN1)
(Applying from December 05, 2005)

Train Name SE1 SE3 SE5 SE7 TN1
Itinerary 33h00 29h30 30h30 33h5538h31
Hà Nội 19.30 22.00 09.00 06.00 13.10
Giáp Bát - - - - 13.26
Phủ Lý 20.37 23.06 10.07 07.07 14.30
Nam Định 21.14 23.40 10.46 07.47 15.10
Ninh Bình 21.49 00.13 11.21 08.22 15.48
Bỉm Sơn - - 11.56 - 16.23
Thanh Hóa 22.58 01.16 12.37 09.33 17.11
Vinh 01:41 03.32 15.11 12.08 19.50
Yên Trung 02.07 03.58 15.38 12.35 20.20
Hương Phố 03.02 04.55 16.35 13.42 21.25
Đồng Lê - - 17.39 14.47 22.46
Đồng Hới 05:50 07.40 19.40 16.36 00.39
Đông Hà 07:36 09.18 21.23 18.34 02.20
Huế 08.56 10.35 22.50 19.55 03.47
Lăng Cô - - - - 05.27
Đà Nẵng 11.41 13.15 01.43 22.47 07.09
Trà Kiệu - - - - 07.54
Tam Kỳ 13.23 14.30 03.12 00.08 08.39
Núi Thành - - - - 09.09
Quảng Ngãi 14..34 15.35 04.23 01.21 10.10
Đức Phổ - - - - 11.06
Bồng Sơn 16.07 - 05.56 - 11.58
Phù Cát - - - - -
Diêu Trì 17.41 18.36 07.56 04.23 13.38
La Hai - - - - -
Tuy Hòa 19.21 20.14 09.43 06.20 15.33
Giã - - - - 16.36
Ninh Hòa - - - 07.54 17.09
Nha Trang 21.22 22.12 11.44 08.35 17.55
Tháp Chàm 22.56 23.45 13.40 10.11 19.36
Bình Thuận 01.18 02.14 16.19 12.39 22.53
Biên Hòa 03.59 04.42 19.15 15.25 01.49
Sài Gòn 04.39 05.20 21.21 16.05 03.41
 
Note: Trains don't stop to get and return guest at stations marked "-"

Saigon - Ha Noi

Timetable for passenger trains on Ho Chi Minh city - Ha Noi railway line
(trains named SE2, SE4, SE6, TN4, TN6, TN8, TN10, Đ2, SN2)
(Applying from December 05, 2005)

Train Name SE2 SE4 SE6 SE8 TN2
Itinerary 33h00 29h00 30h30 33h51 38h31
Sài Gòn 19.3021.0008.0006.0012.10
Biên Hòa 20.1222.3909.4206.4313.55
Bình Thuận 22.5501.1512.3609.3017.04
Tháp Chàm01.4303.2414.5111.4819.39
Nha Trang 03.2105.0016.2913.2621.29
Ninh Hòa ---14.0722.19
Giã ----22.49
Tuy Hòa 05.2106.5618.2915.3023.52
La Hai-----
Diêu Trì 07.1308.4621.1717.2901.50
Phù Cát -----
Bồng Sơn08.34-22.38-03.29
Đức Phổ----04.20
Quảng Ngãi 10.0711.2700.1120.1805.21
Núi Thành ----06.05
Tam Kỳ 11.1512.3201.2921.2606.37
Trà Kiệu----07.21
Đà Nẵng 12.4614.1303.0222.5903.02
Lăng Cô----10.16
Huế 15.3116.4705.3901.3612.14
Đông Hà 16.4818.0206.5602.5313.32
Đồng Hới 18.4519.5209.1604.5015.35
Đồng Lê--10.5406.5317.42
Hương Phố 21.2322.2511.5907.5818.50
Yên Trung 22.2023.2212.5608.5519.50
Vinh 22.5123.5313.2709.2620.33
Thanh Hóa 01.1902.1716.1111.5423.36
Bỉm Sơn --16.52-00.16
Ninh Bình 02.3003.2117.2713.1401.06
Nam Định03.0503.5318.0313.5001.43
Phủ Lý03.4304.2718.4014.2702.23
Giáp Bát-----
Hà Nội 04.5005.3019.5815.3303.30
 
Note: Trains don't stop to get and return guest at stations marked "-"

Rates

 Routes

 Soft Sleeper berth withoutAir - conditioner   Soft Sleeper berth with Air - conditioner
 Hanoi - Hue 40  48
 Hanoi - Da Nang 46 55 
Hanoi - Nha Trang  76 92 
 Hanoi - Saigon 84 113 
Hue - Nha Trang  36 45
 Hue - Saigon 54 75 
Hue - Hanoi  48 58
 Da Nang - Nha Trang 35 40
Da Nang - Saigon  55 75
Nha Trang - Saigon  25 30

See Also
Search Vietnam Tours
 
Vietnam Tour Travel
Vietnam Flight Information
Why Bamboo Travel
@Viet Bamboo Travel, International Tour Operator License No. 01245/TCDL.
Ho Chi Minh City Office: A5.08, Republic Plaza, 18E Cong Hoa Road, Ward 4, Tan Binh District, Ho Chi Minh City, Vietnam.
Email sales@vietnambambootravel.com Phone+84 28 3811 6800, Fax: +84 28 3811 6820.
Hanoi Office (only IT, Operation & Accountant): 49/75, Huynh Thuc Khang Street, Lang Ha Ward, Dong Da District, Hanoi, Vietnam. Phone+84 24 3974 8776
Hebrew information and recommendations: www.exotic.co.il
goTop